• Savjetovanje u pogledu strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja kao i pružanja usluga koje se odnose na stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima i druga značajna ulaganja
  • Savjetovanje i pomoć trgovačkim društvima o planiranju, organizaciji, kontroli, efikasnosti i upravljanju
  • Preuzimanje i spajanje
  • Procjena kompanija
  • Financijska dubinska analiza