ŠTO SU INVESTICIJSKI FONDOVI

Investicijski fondovi su financijske organizacije ili institucionalni investitori koji prikupljaju sredstva od svojih ulagača te ih plasiraju u kratkoročne i dugoročne investicije, odnosno u različite financijske oblike.


PODJELA INVESTICIJSKIH FONDOVA

Prema tipu organizacije:

 • Otvoreni - vrsta investicijskih fondova čija je imovina podijeljena na neograničen broj udjela, nemaju svojstvo pravne osobe I predstavljaju zasebnu imovinu. Dokumenti o udjelu glase na ime i neograničeno su prenosivi vrijednosni papiri.
 • Zatvoreni - vrsta investicijskih fondova čija je imovina podijeljena na određeni broj dionica, kojima se trguje na organiziranim tržištima. Prilikom osnivanja zatvorenog fonda novčana sredstva se prikupljaju javnom prodajom dionica. Dionice zatvorenog fonda glase na ime i neograničeno su prenosive.

Prema ulagačkoj politici:

- Tradicionalni:
 • Novčani
 • Obveznički
 • Dionički
 • Mješoviti ili uravnoteženi
- Alternativni:
 • Fondovi rizičnog kapitala
 • Fondovi privatnog kapitala
 • Hedge fondovi
 • Indeksni fondovi
 • Nekretninski fondovi
 • Burzovno utrživi fondovi (ETF)


U Hrvatskoj većinu investicijskih fondova čine Otvoreni investicijski fondovi