SAMOSTALNO ULAGANJE U VRIJEDNOSNE PAPIRE

Sami odlučujete kojim vrijednosnim papirima želite trgovati, a kupnju i prodaju obavljate preko brokera. Brokerske kuće nude i potpisivanje ugovora o vođenju vašeg portfelja.

Prednosti:

 • mogućnost većih prinosa
 • samostalnost u odlučivanju
 • fleksibilnost

Slabosti:

 • mogućnost većih gubitaka (zbog manje diverzifikacije veća izloženost kolebanju pojedinih vrijednosnih papira što se odražava na vrijednost portfelja. S individualnim portfeljom ne može se postići diverzifikacija koju postižu investicijski fondovi)
 • potreban veći kapital za ulaganje
 • veći troškovi brokerskih provizija (investicijski fondovi imaju bolje uvjete kod brokerskih kuća zbog puno većeg obujma trgovanja)
 • gubici zbog prodaje u slučaju potrebe u trenutku kad je cijena dionica ispod uložene vrijednosti

OROČENI DEPOZIT U BANKAMA

Prednosti:

 • sigurnost
 • iznos kamata je poznat unaprijed
 • velik broj poslovnica

Slabosti:

 • niske kamate kod kraćih perioda držanja
 • nelikvidnost (ograničen dustup novcu, neke banke pružaju mogućnost prijevremenog raskida ugovora uz plaćanje određene naknade, a kamata se obračunava proprcionalno trajanju depozita)
 • promjenjive kamatne stope (visina kamata može se smanjiti tijekom štednje, no usprkos tome ne možete prekinuti štednju bez dodatnih troškova)

DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND

Prednosti:

 • državna poticajna sredstva (1.250,00 HRK godišnje)
 • mogućnost korištenja porezne olakšice (do 12.500,00 HRK godišnje)

Slabosti:

 • mali prinosi (zbog velikih zakonskih ograničenja na investiranje)
 • nemogućnost dizanja ušteđevine do 50-te godine života (osim u slučaju odlaska u invalidnu mirovinu)
 • visoki troškovi prelaska u drugi mirovinski fond
 • visoki troškovi mirovinskog osiguravajućeg društva

ŽIVOTNA OSIGURANJA

Nije moguća direktna usporedba između osiguranja i investiranja u otvorene investicijske fondove zbog njihovih drugačijih ciljeva.

Prednosti:

 • garantirana osigurana svota kroz cijelo trajanje osiguranja odmah nakon uplate prve premije, ovisno o općim uvjetima osiguranja
 • mogućnost korištenja police osiguranja kao garanciju prilikom uzimanja kredita
 • mogućnost prekida uplaćivanja za kraće razdoblje – tzv. zamrznuta polica
 • mogućnost korištenja porezne olakšice u iznosu do 12.500 HRK godišnje

Slabosti:

 • obavezujući ugovor (Obavezujući unaprijed određeni iznos rate, veliki penali u slučaju preranog prekida ili neplaćanja premije)
 • nepreglednost (ne možemo znati točan iznosa trenutačne imovine)
 • veliki troškovi (osiguravajuća kuća na početku zaračunava velike troškove)